İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

  • Anasayfa
  • Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı, bireyin programın genel amaçlarına
ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her
bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme
bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya
imkân sağlayacak şekilde kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak
yapıda hazırlanmıştır.
Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak becerilerden oluşmaktadır. Modüller
uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında, eğitim kurumlarının uygulayacağı eğitime de bir
standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.