İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Programı

  • Anasayfa
  • Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Programı
Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Programı

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Programı

Yağmur Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Programı, bireylerin dil ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir programdır. Program, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere tasarlanmıştır.

Programın amacı, bireylerin günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için dil ve konuşma becerilerini güçlendirmektir. Aşağıdaki bileşenler üzerinde yoğunlaşan modüller içermektedir:

Dil Gelişimi Modülü: Bu modülde, bireylerin dil becerilerinin geliştirilmesine odaklanılır. Sözcük dağarcığı, dil bilgisi, cümle yapısı, kelime anlamı ve dil anlatımı gibi alanlarda eğitim verilir. Bireylerin iletişim becerilerini artırmak için etkili iletişim stratejileri öğretilir.

Konuşma Terapisi Modülü: Bu modülde, bireylerin konuşma becerileri üzerinde çalışılır. Artikülasyon, sesli ve sessiz harfler, hecelemeler, nefes kontrolü gibi konuşma unsurları üzerinde terapi uygulanır. Doğru ve anlaşılır konuşma alışkanlıkları geliştirilir.

İletişim Becerileri Modülü: Bu modülde, bireylerin iletişim becerileri genişletilir. Sözlü ve sözel olmayan iletişim stratejileri, beden dili, göz teması, duygusal ifade, dinleme becerileri gibi unsurlar üzerinde çalışılır. Bireylerin etkili iletişim kurabilme yetenekleri desteklenir.

Alternatif ve Artırılmış İletişim Modülü: Bu modülde, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere alternatif iletişim yöntemleri sunulur. İletişim kartları, işaret diline dayalı iletişim, görsel destekler ve teknolojik yardımcı araçlar gibi yöntemlerle iletişim becerileri desteklenir.

Programın uygulanmasında, deneyimli dil ve konuşma terapistleri tarafından yönlendirilen eğitimci ve uzmanlar bir ekip halinde çalışır. Bireylerin dil ve konuşma becerileri düzenli olarak değerlendirilir ve ilerlemeleri takip edilir. Ayrıca, ailelerin sürece aktif olarak dahil edilmesi ve evde de destekleyici uygulamaların yapılması sağlanır.