İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

  • Anasayfa
  • Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı'nda Sosyal Etkileşim Modülü'nde; öğrenme güçlüğü olan bireylerin sözel olmayan iletişim, kişiler arası ilişkiler ve duygu/davranış düzenleme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal yetkin- likler bu modülün tüm bölümlerinde desteklenmektedir.