İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

  • Anasayfa
  • Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Yağmur Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin "Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı" öğrenme güçlüğü olan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir eğitim programını içermektedir. Bu program, bireylerin akademik başarılarını artırmayı, öğrenme becerilerini geliştirmeyi ve özgüvenlerini yükseltmeyi hedeflemektedir.

Programın temel bileşenlerinden biri "Sosyal Etkileşim Modülü" olarak adlandırılan bir bölümdür. Bu modülde öğrenme güçlüğü olan bireylerin sözel olmayan iletişim becerileri, kişiler arası ilişkiler ve duygu/davranış düzenleme becerileri üzerinde çalışılmaktadır. Sosyal etkileşim yetenekleri, bireyin sosyal ortamlarda etkili iletişim kurabilmesi, duygusal ifade becerilerini geliştirebilmesi ve ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yönetebilmesi için önemlidir.

Bu modülün amaçları şunları içerir:

Sözel Olmayan İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: Bireylerin beden dili, jestler, yüz ifadeleri ve göz kontağı gibi sözel olmayan iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurmalarını sağlamak.

Kişiler Arası İlişkilerin Güçlendirilmesi: Bireylerin arkadaşlık becerilerini geliştirerek etkili sosyal ilişkiler kurabilmelerini teşvik etmek. Empati, işbirliği, problem çözme ve başkalarını anlama gibi beceriler üzerinde çalışmak.

Duygu ve Davranış Düzenleme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bireylerin duygusal durumları tanımlama, duygularını ifade etme, stres yönetimi ve dürtü kontrolü gibi becerileri öğrenerek duygusal ve davranışsal düzenlemelerini sağlamak.

Sosyal Etkileşim Modülü, uzman eğitimciler ve terapistlerden oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bireylerin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir yaklaşım benimsenir ve etkileşimlerin gerçek yaşam senaryolarıyla ilişkilendirilerek uygulanır. Böylece öğrenme güçlüğü olan bireylerin sosyal becerilerini güçlendirerek, sosyal ortamlarda daha başarılı ve kendilerine güvenen bireyler olmaları hedeflenir.