İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı

  • Anasayfa
  • Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı
Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı

Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı

Yağmur Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak sunulan "Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı", otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin özel ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir eğitim programını içermektedir.

Bu program, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, sosyal becerilerini geliştirmeyi, iletişim yeteneklerini desteklemeyi ve bağımsızlık becerilerini kazanmayı hedeflemektedir. Program, bireylerin erken yaşlardan itibaren desteklenmesini sağlamak amacıyla müdahalelerini kapsar.

Programın temel odak noktaları arasında aşağıdakiler yer alır:

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ifade etme, anlama ve sosyal iletişim becerilerini güçlendirmek için çeşitli yöntemler ve stratejiler kullanılır.

Sosyal Etkileşimin Desteklenmesi: Bireylerin sosyal etkileşim becerilerini geliştirmek, sosyal ilişkiler kurmayı öğrenmek ve toplum içinde etkili bir şekilde iletişim kurabilmek için sosyal beceri eğitimi sağlanır.

Davranışsal Müdahale ve Öğretim: Tekrarlayıcı davranışlar, ilgi alanları ve sınırlı ilgi alanları gibi özel özelliklere yönelik davranışsal müdahaleler ve öğretim yöntemleri kullanılır.

Günlük Yaşam Becerilerinin Kazandırılması: Bireylerin bağımsızlık becerilerini geliştirmek için günlük yaşam aktiviteleri, öz bakım becerileri ve rutinler üzerinde çalışılır.

Aile ve Çevre Destek Hizmetleri: Ailelerin otizm spektrum bozukluğu hakkında bilinçlenmelerini sağlamak, ebeveyn becerilerini geliştirmek ve bireyin evde ve sosyal çevrede desteklenmesini amaçlayan aile ve çevre destek hizmetleri sunulur.

Yağmur Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, uzman eğitimciler ve terapistlerden oluşan bir ekip tarafından yürütülen bu programla otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin bireysel potansiyellerini keşfetmelerine, gelişimlerini desteklemelerine ve yaşamlarını daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmayı amaçlar.