İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Hizmetlerimiz

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standartsapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyumbecerilerinde ...

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Yaygın gelişimsel bozukluk içinde değerlendirilen otizm terimi yerini, “Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)” terimine bırakmıştır. Otizm spektrum bozukluğu, “yaygın gelişimsel ...

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı'nda Sosyal Etkileşim Modülü'nde; öğrenme güçlüğü olan bireylerin sözel olmayan iletişim, kişiler arası ilişkiler ...

Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı, bireyin programın genel amaçlarınaulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Herbir ...

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Programı

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere, dil ve konuşma ...