İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI

  • Anasayfa
  • ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI
ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI

ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI

     Etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programıdır. Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Prof Dr. James Mcdonald tarafından müfredat şeklinde ABD ‘de yayınlanmıştır. Etecom ilişki temelli yaklaşıma dayalı bir programdır.

Birincil bakıcının (ebeveyn ya da eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeyi ve çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve iletişim becerilerini desteklemeyi hedefler.

Etecom 2006 yılında program haline getirilip ABD, Kore ve Türkiye’de sınanmıştır ve sınanmaya devam etmektedir.

Etecom Down sendromu, otizm serabral palsi, zihinsel yetersizlik, gecikmiş dil ve konuşma nedeni belli olmayan gelişimsel gerilik, prematüre düşük doğum ağırlığı gibi farklı gelişim özellikleri gösteren çocuklar ve ebeveynleri üzerinde etkili olan bir programdır.

Etecom eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, çocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 16 temel davranışı kazanması ve geliştirmesini hedefler.

Etecom’da 16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 eğitimsel strateji ebeveyne öğretilir.