İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Kurslarımız

ATTENTİONER DİKKAT GELİŞTİRME PROGRAMI

Dikkatini toplamada zorluk yaşayan öğrencilerin akademik alanda mücadele etme ihtimalinin bir hayli düşük olduğunu göstermekte. Bu durum, sınıf derslerini anlama, ödevlerini zamanında ...

PREP

PREP, okuma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen düzeyde okuma yapamayan çocuklar için uygundur. Bu nedenle 2. Sınıf ve sonrasında uygulanmaya başlanmaya uygun bir program ...

ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI

     Etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programıdır. Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Prof Dr. James Mcdonald tarafından müfredat şeklinde ABD ‘de yayınlanmıştır. Etecom ilişki ...

MOXO DİKKAT TESTİ

 MOXO, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana belirtisi olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin ölçülmesini sağlar. Bilgisayar üzerinden ...

GOBDÖ-2-TV

GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

D2 DİKKAT TESTİ

D2 Dikkat Testi; bireyin dikkat düzeyini, psikomotor hızını, öğrenme düzeyini, seçici dikkatini ve zihinsel konsantrasyonunu ölçmek için geliştirilmiştir. Görev tamamlama hızı, ...

GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI

Yaşamın ilk 6 yılı, çocukların iyi yetişmesi için olağanüstü fırsatların olduğu yıllardır. Bu dönem, sağlıklı gelişimin, mutlu ve başarılı bir ...

WİSC-R ZEKA TESTİ

WISC-R Zekâ testi ülkemizde uygulanan zekâ testleri arasında geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek olan testlerden biridir. Güvenirliliğinin yüksek olması ve çok tercih edilmesinin ...

OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi, çocukların gelişimsel ve daha sonra zihinsel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve bunlara yanıt vermek için keşfetme ve onu kullanma doğal dürtüsünden yararlanmanın bir ...